กรุณาเลือกระดับชั้น : ระดับชั้น อ.1 - ป.6 และ ม.4 - ม.6     ระดับชั้น ม.1-ม.3 (เรียนเช้าอย่างเดียว)      ระดับชั้น ม.1-ม.3 (เรียนบ่ายอย่างเดียว)      ระดับชั้น ม.1-ม.3 (เรียนเช้าและบ่าย)ระบบการชำระค่าเรียนเสริม (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ม.1-ม.3 (เรียนเช้าอย่างเดียว)
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักเรียน

ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ให้ชำระโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค๊ดเท่านั้น


มีปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้งไปยังคุณครูประจำชั้น

แสดงผลได้ดีบน PC : Google Chrome || IE9 ขึ้นไป || Firefox
Mobile : iPhone&iPad
Android (ใช้ App Google Chrome เท่านั้น) คู่มือ
หากตั้งค่าแล้วยังเปิดไม่ได้ ให้สังเกตุจุด ... ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือก "เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้น"
เสริม (วันเสาร์) ม.1-ม.3 (เรียนเช้าอย่างเดียว) Contact : || Copyright © SJT All rights reserved.