ระบบเช็คผลการเรียน

ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน :
ใส่รหัสวันเดือนปีเกิด (ตัวอย่าง 01012558) วันเดือนปีเกิด เช่น 1 มกราคม 2558 ใส่เป็น 01012558 และใส่ 0 หน้าเดือนเลขตัวเดียว เช่น 01,02...,09
หมายเหตุ หากใส่ 0 หน้าวันที่แล้วเข้าไม่ได้ ให้ลบเลข 0 นำหน้าออกได้
มีปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้งไปยังคุณครูประจำชั้น เพื่อตรวจสอบ
แสดงผลได้ดีบน PC : Google Chrome || IE9 ขึ้นไป || Firefox : ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป
Mobile : iPhone&iPad / Android (Download to open)
Contact : || Copyright © SJT by Mr.eakky All rights reserved.