ระบบเช็คผลการเรียน

ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน :
ใส่รหัสวันเดือนปีเกิด (ตัวอย่าง 1012558) วันเดือนปีเกิด เช่น 1 มกราคม 2558 ใส่เป็น 1012558 ไม่ต้องใส่ 0 หน้าวันที่ แต่ใส่ 0 หน้าเดือนเลขตัวเดียว เช่น 01,02...,09
มีปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้งไปยังคุณครูประจำชั้น เพื่อตรวจสอบ
แสดงผลได้ดีบน PC : Google Chrome || IE9 ขึ้นไป || Firefox : ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป
Mobile : iOS only (iPhone&iPad)
Contact : || Copyright © SJT by Mr.eakky All rights reserved.