ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัล
ด.ญ.นนภัค  อินทรานุปกรณ์ ป.6/4 การแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี2555
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จัดโดย สสวท.  เมื่อ 29 มี.ค.56  ณ ไบเทค บางนา
เหรียญทองแดง
ด.ญ. ธมนวรรณ   อ่วมศิริ   การประกวดวาดภาพหัวข้อ " เด็กๆ ก็สามารถแพร่ธรรมได้ "
จัดโดยฝ่ายงานธรรมฑูตอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2556  ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร จ.นครปฐม
ชนะเลิศ
ด.ญ.สุนิสา   แซ่เจิง ม.1/4 การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับเขตสมุทรปราการ
และระดับภาคกลาง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
ด.ญ.ธนพร   อุดมวัฒนพงศ ป.3 การสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ประจำปี 2555 จัดโดย สสวท.
รางวัลชมเชยระดับชั้น ป.3
ด.ญ.นนภัค   อินทรานุปกรณ์   การสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.55
ผ่านการทดสอบ รอบ1
ด.ญ. ณัฐชยา   ดำริห์
ด.ญ.วนัชพร  ไตรธนาวัฒน์
ด.ญ.อัจฉราภร   ลิปิการถกล
ด,ญ,เอิบบุญ   ประสิทธิ์หิรัญ
  การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.55
ผ่านการทดสอบ รอบ1
ด.ญ.กนกพร  ธีระภาพพิทักษ์ ป.2/4 ประกวดวาดภาพ หัวข้อ โมเดิร์นไนน์ การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน
ได้รับคัดเลือกติด 1 ใน 90คนจากทั้งหมด 1,500 คน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ บริษัท โมเดิร์นไนน์  ช่อง 9 อสมท.
ติด 1 ใน 90 คน
ด.ญ.สุธิสา  ติ๊ดอี่พันธุ์ ม.3/4

   แข่งขันกีฬาประเภทลีลาศในงาน WDSF MACAU
INTERNATIONAL DANCE2012 รุ่น Youth
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ เกาะมาเก๊า

รองชนะเลิศอันดับ 3
ด.ญ.กันต์สินี   นุกูลอึ้งอารี ป.6/3 แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ได้รับทุนการศึกษา
จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ  เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2555
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม.
รางวัลชมเชย
ด.ญ.เอิบบุญ   ประสิทธิ์หิรัญ ป.3/3 แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ได้รับทุนการศึกษา
จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ  เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2555
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม.
รางวัลชมเชย
ด.ญ.ธนัชนันท์   ชูสัตยานนท์ ป.3/1

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  ประจำปี 2555
ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน 12 ปี

รองชนะเลิศอันดับ1
    กีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
ประจำปี 2555 เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ไปแข่งขันคัดเลือก
เป็นตัวแ
ทน เขต2
รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ระพีพิม  รพีภาสกร
น.ส.ศิรพัชร
  สันถวะโกมล
ม.6/4 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 45 ปีอาเซียน 
รองชนะเลิศอันดับ2
ด.ญ.สุประวีณ์   สามารถ ป.1/2 การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
รางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ.พชรพรรณ   บารมีมงคลวัฒน์ ป.1/3 นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม รุ่น 7 ปี รางวัลเหรียญทอง
และเหรียญเงิน
ด.ญ.รวิภา  ศิริสมบูรณ์วัฒนา ม.1/6 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ประเภทกีฬาเทควันโด
 รุ่นอายุ 14ปีประเภทรุ่นฟลายเวท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ปิยาภัสร์ สุขวงษ์ศิลป์ ป.3/4 ประกวด "สูตรแซนด์วิช ในโครงการแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง"
ทางบริษัทได้มอบเกียรติบัตรไว้ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นรางวัล
เข้ารอบ 30 ทีม
ด.ญ. กรรวี   โคตรทัศน์ ป.2/1

แข่งขันวาดภาพ หัวข้อสัตวแพทย์ในโลกอนาคต ในงานเกษตรแฟร์
ประจำปี 2555 ม
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต บางเขน
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555

รางวัลชมเชย