หน้าอาคารอนุบาล บริเวณภายในอาคาร สนามเด็กเล่น
มุมอาเซียน มุมหนังสือ ห้องเกียรติประวัติ
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ สนามเล่นทราย
   
  ห้องศูนย์สื่อสร้างสรรค์