นานาสาระ..
คุณพ่อ คุณแม่ และลูกสาว ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดในโรงเรียน

1. เด็กๆ เตรียมกระเป๋าและสิ่งของให้พร้อมก่อนรถจะถึงบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน
2. เมื่อรถจอดสนิท เด็กๆ ถือกระเป๋า สิ่งของ เข้าไปในโรงเรียนได้เอง พ่อแม่ไม่ต้องเข้ามาส่งก็ได้ค่ะ
3. เวลามารับ คุณพ่อ คุณแม่ ขับรถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เวลา 15.15 น. เด็กๆ พร้อมกลับบ้านพอดีค่ะ
4. ในกรณีผู้ปกครองมารับเด็กบริเวณหน้าตึกเซนต์แมรี่ เมื่อถึงแล้วชูป้ายชื่อให้มองเห็นชัดเจน
5. หากเด็กยังไม่มาขอความกรุณาขับรถวนอีกรอบค่ะ
6. หากมาติดต่อธุระกับทางโรงเรียน ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและดับเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษในอากาศค่ะ
7. หากจะสมัครขึ้นรถรับ-ส่งกับทางโรงเรียน ติดต่อห้องสื่อการเรียนการสอน

    


โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (St.Joseph Thiphawan School)
เลขที่ 420/504 หมู่ 5 ซ.หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-3941737 , 02-3942128   โทรสาร : 02-758-3884   www.sjt.ac.th