นานาสาระ..
หนูๆ ชอบขนมหวานหลากสี ระวัง! เสี่ยงโรคไฮเปอร์
     อาหารและขนมในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์ สารกันเสียและสีผสมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน ลูกกวาด ไอศครีม น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม ซึ่งหากได้รับสารเจือปนในอาหารเหล่านี้สะสมนานเข้า ย่อมมีผลกระทบด้านลบต่อการทำงานในร่างกาย

นักวิจัยจากประเทศอังกฤษเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารทางการแพทย์ว่า การที่เด็กอายุระหว่าง 3-9 ขวบ ได้รับสารเคมีเจือปนในอาหารมากเกินไปอาจมีอาการ "ไฮเปอร์" หรือเป็นโรคสมาธิสั้น โดยสังเกตได้จากเด็กจะไม่สามารถควบคุมสมาธิและการเคลื่อนไหวของตนเองได้ ซุกซนผิดปกติ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ ผลการเรียนตกต่ำ ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกซื้อขนมหรือเครื่องดื่มให้เด็กๆ ผู้ปกครองควรอ่านฉลากให้แน่ใจว่าขนมหรือเครื่องดื่มที่เด็กๆ ชื่นชอบปราศจากวัตถุกันเสียและสีสังเคราะห์
เพราะเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มฟรุ้ตฟิตฟอร์ฟัน จึงนำระบบเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ โคลด อะเซพเทค (Cold Aseptech) หรือการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ จากประเทศเยอรมนี เข้ามาใช้ในการผลิตและบรรจุน้ำส้มเป็นรายแรกในเมืองไทย
     แต่อย่างไรก็ดี ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ควรตระหนักและใส่ใจในเรื่องดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐก็ควรใส่ใจและต้องช่วยกันกระตุ้น ลดการใช้สีสังเคราะห์และสารกันเสียในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่ผู้บริโภคเองโดยเฉพาะผู้ปกครองต้องป้องกันไม่ให้เด็กบริโภคอาหาร เครื่องดื่มที่มีสีสันฉูดฉาด เลือกบริโภคอาหารที่ใหม่ สด และเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการผลิต และมีฉลากระบุส่วนผสมอาหารที่ชัดเจน


    


โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (St.Joseph Thiphawan School)
เลขที่ 420/504 หมู่ 5 ซ.หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-3941737 , 02-3942128   โทรสาร : 02-758-3884   www.sjt.ac.th