5-6 ค่ายเนตรนารี ป.6
6-7 ค่ายเนตรนารี ป.5
7 กิจกรรมธิดาเมตตาธรรม
8 ฉลองแม่พระบังเกิด
11-14 สัปดาห์ประกวดมารยาทไทย
14 กิจกรรม Speech Contest
12 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย
16 ฉลองศาสนนามเซอร์เอดิธ
16-17 กิจกรรม S.J.T.Bowling
20 วันเยาวชนแห่งชาติ
22 กิจกรรม OpenHouse อนุบาล
22,26,28 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ระดับประถมศึกษา
25,27,29 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษา
25-28 สอบปลายภาค ระดับอนุบาลแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร SE


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเดือน ส.ค. = 51,000 หน่วย (55029935) เดือน ส.ค. = 3,656 หน่วย
เดือน ส.ค. = 13,426 หน่วย (55148905)  

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 8 SEP  2017