1 ทัศนศึกษา ชั้น ป.4
3 ทัศนศึกษา ชั้น ป.5
7-10 กิจกรรมสัปดาห์วันกฎหมายไทย
8 กิจกรรมวาดภาพวันแม่
9-10 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่
10 กิจกรรมวันแม่(อนุบาล)
11 กิจกรรมวันแม่(ประถม-มัธยม)
12 หยุดวันแม่แห่งชาติ
15 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ
เข้าสู่สวรรค์
16 ค่ายเนตรนารี ป.4
18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
27 กิจกรรมวันภาษาไทย
16-18 ค่ายเนตรนารี ม.2
17 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5
18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
29 กิจกรรม Cub Day ป.1
30 กิจกรรม Cub Day ป.2
31 กิจกรรม Cub Day ป.3
29-31 ค่ายเนตรนารี ม.3เดือน พ.ค. = 51,000 หน่วย (55029935) เดือน พ.ค. = 3,445 หน่วย
เดือน พ.ค. = 13,426 หน่วย (55148905)  


ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 8 AUG  2017