1 สมโภชนักบุญทั้งหลาย
2 - กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
- กิจกรรมวันลอยกระทง
9 กีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา
10 กีฬาสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
14 ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
18 นักเรียนคาทอลิก ป.6 เข้าเงียบ
19 นักเรียนคาทอลิก ป.6 รับศีลกำลัง
21

ระลึกถึงพระนางมารีย์ถวายองค์
ในพระวิหาร

24 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
25 นักเรียนคาทอลิก ป.3 , ม.3
เข้าเงียบ
27 นักเรียนคาทอลิก ป.3 , ม.3
รับศีลกำลัง
29 กิจกรรมซ้อมหนีไฟประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (25/09/2560)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

อ่านข่าวประกาศรับสมัครครูที่นี่...เดือน ส.ค. = 51,000 หน่วย (55029935) เดือน ส.ค. = 3,656 หน่วย
เดือน ส.ค. = 13,426 หน่วย (55148905)  
ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 31 OCT 2017