ทำเนียบครูต่างชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
Miss Rowena  A. Gonzalo
2
Miss Mitchie G. Luyun
3
Miss Heidy P.Soriano
4
Miss Jeremia Ocampo
5
Mr.Benedict Caliwag
6
Mr.Michael  Joseph Santos
7
Mrs.Marisol Tadeo
8
Miss Otelia  C. C.pilpil
9
Mrs. Corazon R. Tamio
10
Miss Mary Jane Alcaraz
11
Mr. Markimson Bennagen
12
Miss Aurora C.Reguindin
13
Miss Charry Fe R.Dagairag
14
Mrs. Jeanette Ordonez
15
Mr. Jonathan Keita
16
Mr.Dean Stephen Vine
17
Mr.Tom Andre Kagi
18
Ms.Hannah Hauan
19
Miss Elizabeth Ross
20
Miss Megan Loughran
21
Mr.Isabella Hall
22
Mr. David Justin Hendershot
23
Mr.Robert Gianessi
24
Mr.Keith Alexander
25
Mr.James Bromley
     

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2560