ต้องการรับสมัครครู สาขาวิชาต่อไปนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครูสังคมศึกษา
1 ตำแหน่ง
ครูเอกภาษาอังกฤษ
1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษาตามตำแหน่งที่ปร
ะกาศรับ
2. มีใจรักในด้านการสอน
3. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
4. มีเงินพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ  เช่น อาหารกลางวัน  เครื่องแบบ  เป็นต้น
 

 
update:  10/10/2560

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
    โทร.
02-3941737, 02-3942128