4 วจนพิธีกรรมวอนขอพระพร
สำหรับประเทศไทยและสำหรับ
ผู้เป็นพ่อ
5 วันพ่อแห่งชาติ
8 สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ
นิรมล
8-10 กิจกรรมสัมพันธ์กตัญญุตา
10 วันรัฐธรรมนูญ
11 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
14,18
20
สอบกลางภาค ป.1-ป.6
15,19
21

สอบกลางภาค ม.1-ม.5

22 มิสซาเนื่องในวันคริสตสมภพ
25 วันคริสตสมภพ
31 วันสิ้นปี

ขอเปลี่ยนแปลงตามประกาศ เรื่อง งดรถยนต์ทุกประเภท เข้ารับ-ส่งนักเรียนภายใน
บริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 -10 ธันวาคม 2560 เนื่องจากมีการจัดสถานที่
งานสัมพันธ์กตัญญุตา ขออภัยท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (25/11/2560)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

อ่านข่าวประกาศรับสมัครครูที่นี่...เดือน ก.ย. = 73,000 หน่วย (55029935) เดือน ก.ย. = 2,870 หน่วย
เดือน ก.ย. = 17,394 หน่วย (55148905)  

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 2 DEC 2017