1 วันปีใหม่
2 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
12 กิจกรรมวันเด็ก
13 วันเด็กแห่งชาติ
15 กิจกรรมวันครู
16 หยุดเนื่องในวันครู
18 กิจกรรม DayCamp
24

กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่
ห้องเรียน

25 กิจกรรมวันพระคัมภีร์และวันฉลอง
การกลับใจของนักบุญเปาโล
29,31,
1 ก.พ.
สอบปลายภาค นักเรียนระดับชั้น
ม.6

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล (17/02/2561)

อ่านข่าวประกาศรับสมัครครูที่นี่...เดือน พ.ย. = 63,000 หน่วย (55029935) เดือน พ.ย. = 3,393 หน่วย
เดือน พ.ย. = 17,120 หน่วย (55148905)  
ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 22 JAN 2018